Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

1. Intellectuele eigendom

Trikeverhuur Budel is eigenaar van alle teksten, fotomateriaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trikeverhuur Budel, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of te publiceren.

2. Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Met uitzondering van de websitewww.autoschadeaarts.nl.is Trikeverhuur Budel niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de andere gekoppelde websites.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Trikeverhuur Budel en contractueel verbonden partijen aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Trikeverhuur Budel is niet verantwoordelijk voor defecten, virussen en andere problemen tengevolge van door u gebruikte hard- en software teneinde toegang te verkrijgen tot deze website.

Trikeverhuur Budel raadt u aan om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail of per communicatieformulier aan Trikeverhuur Budel te sturen. Indien u toch hiervoor kiest, is Trikeverhuur Budel niet verantwoordelijk voor enige vorm van misbruik van het bericht door derden.

4. Wijzigingen

Trikeverhuur Budel behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Een trike huren?

Wilt u een trike huren voor de vakantie of een speciale gelegenheid? Vul dan snel ons reserveringsformulier in!

Contactgegevens

Trikeverhuur Budel

Fabrieksstraat 106c

6021 RE Budel

Tel: +31 495 - 49 58 93

Email: info@trikeverhuurbudel.nl

Navigatie:Routebeschrijving